Marina arbeten

Sjöbefäl Klass 8
Maskinbefäl kl 8
Snabbgående båtar
VHF certificat
Inventering
Undervattensfotografering
Båtprov